Công điện số 58/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Công điện số 58/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 58/CĐ-TTg về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 58/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ----------------------- Số: 58/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Đài Truyền hình Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Báo Nhân dân. Ngày 13 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 1721/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Tuy nhiên, ở một số địa phương, chính quyền chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1721/CĐ-TTg, tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép chưa được ngăn chặn triệt để và vẫn diễn biến phức tạp; theo báo cáo của các địa phương, các cơ quan chức năng đã thu giữ gần 20 tấn pháo các loại và bắt giữ hơn 100 đối tượng vi phạm; tình trạng đốt pháo nổ trong các trường học còn diễn ra nhiều. Để khắc phục tình trạng trên, kiên quyết không để tái diễn việc đốt pháo nổ tại các địa phương như dịp Tết Đinh Hợi (2007), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để nội dung Công điện số 1721/CĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại. 2. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công thương, Tài chính chỉ đạo các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, hải cảng, kho tàng, bến bãi và phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại, nhất là hoạt động chuyển lậu pháo từ nước ngoài vào nước ta. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.
  2. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường, các trường học, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Địa phương nào để xảy ra việc sử dụng trái phép pháo hoặc không kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo các loại thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. 4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo, đài Trung ương và địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên), các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo các loại. 5. Giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Văn phòng TW Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng - Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; - VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Ban XDPL, Website CP; Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, - Lưu: VT, NC (3b).
Đồng bộ tài khoản