Công điện số 65/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Công điện số 65/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 65/CĐ-BGTVT về việc khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau cơn bão số 4 gây ra do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 65/CĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 65/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008 Điện khẩn: - Các Cục: Đường bộ VN, Đường sắt VN, QLXD&CLCTGT, Y tế GTVT; - Ban QLDA 1, Ban QLDA 6; - Các TCT: Đường sắt VN, Khu QLĐB II, TEDI; - Các Sở GTVT: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ Vào hồi 9h 30 ngày 11/08/2008 Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ Giao thông vận tải đã họp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau cơn bão số 4 gây ra. Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện ngay các công việc sau: 1. Cục Đường bộ VN tập trung toàn bộ lực lượng, vật tư, phương tiện … và phối hợp cùng Cục Quản lý XD&CLCTGT, Ban QLDA 1, 6 và các nhà thầu thi công, các đơn vị, địa phương đảm bảo thông xe (xe tải và xe khách đi được) trên tất cả những tuyến đường Quốc lộ và Quốc lộ ủy thác trước ngày 10 giờ ngày 12/08/2008. 2. Tổng công ty Đường sắt VN giải tỏa hết hành khách bị ách tắc tại các ga Yên Bái, Lào Cai trong ngày 11/08/2008, hỗ trợ và đảm bảo chỗ ăn, ở cho những hành khách nếu còn bị ách tắc, đồng thời tập trung mọi lực lượng, vật tư, phương tiện… đảm bảo giao thông ngay khi nước rút. 3. Cục Y tế GTVT phối hợp với y tế địa phương trong công tác điều trị và khám chữa bệnh, đồng thời chuẩn bị phương án phòng, chống dịch sau lũ, lụt. 4. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp với Cục Đường bộ VN, Khu II, Ban QLDA 1 và 6 thành lập đoàn công tác đến hiện trường xác nhận khối lượng để ĐBGT bước 1 và giao việc khắc phục hậu quả cụ thể cho các đơn vị, trên các tuyến mà 2 Ban QLDA 1 và 6 đang quản lý. 5. Giao Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT cử cán bộ túc trực trên hiện trường, phối hợp cùng các Ban QLDA và các Tư vấn liên quan, đề xuất biện pháp xử lý đối với các điểm sụt trượt phức tạp để thông xe trước mắt và khảo sát thiết kế kiên cố hóa để khai thác công trình lâu dài.
  2. 6. Yêu cầu các đơn vị nêu trên thường xuyên báo cáo tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ về Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ Giao thông vận tải theo số Fax: 04.9421242, ĐT: 04.9410235, Mobile: 0982.345689 - 0903.401303 và Email: pclb@mt.gov.vn. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - PTT. Hoàng Trung Hải (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Ban Chỉ đạo PCLBTƯ (để b/c); - Ủy ban QG TKCN (để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); Nguyễn Hồng Trường - Các thành viên BCĐ Bộ GTVT (15 bản); - Lưu: VT, PCLB&TKCN (2 bản)
Đồng bộ tài khoản