intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KTQD TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

345
lượt xem
105
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bài giảng kinh tế chính trị CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KTQD TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KTQD TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN

 1. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KTQD TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN 1
 2. 1. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, CHIẾN LƯỢC 2. NỘI DUNG CỦA CNH, HĐH 3. NHỮNG TIỀN ĐỀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI CNH, HĐH 4. CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN 2
 3. 1.1. KHÁI NIỆM • Theo LHQ: CNH là 1 quá trình phát triển KT trong đó 1 bộ phận nguồn lực quốc gia ngày càng lớn được huy động để xây dựng cơ cấu KT nhiều ngành với công nghệ hiện đại nhằm tạo ra TLSX, hàng tiêu dùng có khả năng đảm bảo nhịp độ tăng trưởng cao trong toàn bộ nền KT và bảo đảm tiến bộ xã hội 3
 4. 1.1. KHÁI NIỆM • VN trước đây: CNH là quá trình trang bị kỹ thuật hiện đại cho toàn bộ nền KT quốc dân, thay thế LĐ thủ công bằng LĐ cơ khí, là quá trình xây dựng nền đại công nghiệp 4
 5. 1.1. KHÁI NIỆM • Hội nghị 7 của BCH TW Đảng khóa VII: CNH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ & quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng SLĐ thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến SLĐ cùng với công nghệ, phương tiện & phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp & tiến bộ KH-CN tạo ra NSLĐ XH cao. 5
 6. Những đặc điểm chủ yếu của CNH: • Thứ nhất, CNH gắn liền với HĐH • Thứ hai, CNH phải đồng thời thực hiện 2 quá trình: - vừa XD nền Đại CN của CNH cổ điển - vừa phát triển kinh tế tri thức • Thứ ba, CNH HĐH phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập vào kinh tế quốc tế Đây là con đường CNH “rút ngắn” 6
 7. 1.2. MỤC TIÊU CỦA CNH, HĐH - XD nước ta thành nước CN có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại - Cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với trình độ phát triển của LLSX - Đời sống vật chất và tinh thần cao - Quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước CN hóa theo hướng hiện đại 7
 8. 1.3. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO • Một là, giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. • Hai là, CNH HĐH là sự nghiệp của toàn dân, của mọi TPKT trong đó KTNN là chủ đ ạo • Ba là, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh, bền vững. 8
 9. 1.3. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO • Bốn là, khoa học công nghệ là động lực của CNH HĐH • Năm là, lấy hiệu quả KT-XH làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ • Sáu là, kết hợp chặt chẽ và toàn diện phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh của đất nước 9
 10. 1.4.CHIẾN LƯỢC CNH HĐH • Theo kiểu cũ: - Chiến lược thay thế nhập khẩu - Nâng cao khả năng tự đáp ứng nhu cầu của sx và đời sống trong nước - Theo xu hướng kinh tế đóng, khép kín, tự cấp, tự túc - CN nặng được ưu tiên phát triển từ đầu - Quan hệ KTĐN: Bó hẹp trong phạm vi các nước XHCN 10
 11. 1.4.CHIẾN LƯỢC CNH HĐH • Theo đường lối đổi mới Hướng về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu có hiệu quả: - đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng không truyền thống mà mình có lợi thế so sánh - thực chất là đặt SP trong nước (kể cả H² &DV) trong quan hệ so sánh với SP nước ngoài - không có nghĩa là coi nhẹ thị trường nội địa - không loại trừ việc thay thế NK, nhưng không thay thế NK với bất cứ giá nào 11
 12. 2. NỘI DUNG CƠ BẢN 2.1. Đẩy mạnh CMKH-CN hiện đại đi đôi với tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới từ ngoài vào 2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý và hiệu quả 12
 13. 2.1. Đẩy mạnh CMKH-CN - đi liền với cơ khí hóa là điện khí hóa và tự động hóa sx từng bước trong toàn bộ nền KTQD - mặt khác, phải tiếp cận ngay nền kinh tế tri thức phát triển các ngành CN dựa trên công nghệ cao - VN là nước đi sau nên cách làm rẻ nhất, hiệu quả nhất để có công nghệ hiện đại là thông qua chuyển giao mới từ nước ngoài - Đi đôi với quá trình chuyển giao, cần xây dựng chiến lược phát triển khoa học & công nghệ quốc gia 13
 14. 2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý • Cơ cấu kinh tế hợp lý phải thể hiện được: - MQH nội tại giữa các ngành CN, N², DV theo hướng tiến bộ (cơ cấu ngành) - MQH giữa các vùng lãnh thổ sao cho khai thác thế mạnh từng vùng, các vùng hỗ trợ bổ sung cho nhau. (cơ cấu vùng) - MQH giữa các TPKT (cơ cấu TPKT) sao cho khai thác phát huy tối đa mọi năng lực sx - Xu hướng KQ của sự phân công lại LĐXH 14
 15. 3.NHỮNG TIỀN ĐỀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI SỰ NGHIỆP CNH HĐH • Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả • Đào tạo nguồn nhân lực • Phát triển khoa học và công nghệ • Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2