Công văn 05/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Công văn 05/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 05/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng đất tạm thời Vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng công trình thủy lợi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 05/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/TTg-NN V/v Sử dụng đất tạm thời Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008 Vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng công trình thủy lợi Kính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông gửi: thôn; - Bộ Tài chính; - Bộ Công an; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3458/BNN- KL ngày 17 tháng 12 năm 2007) về việc sử dụng đất của Vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng công trình Thủy lợi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý sử dụng 9,5 ha đất có rừng từ độ cao Cos 100 đến 170 mét, thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Ba Vì để khai thác đất đá, phục vụ thi công, công trình hồ thủy lợi hồ Đồng Xô thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Vườn quốc gia Ba Vì phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra giám sát chặt chẽ ngoài hiện trường, trong quá trình thi công công trình không được sử dụng mìn; các loại đất đá và vật liệu phế thải phải vận chuyển ra khỏi Vườn quốc gia; đồng thời tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ- TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng. - Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị chức năng quản lý, bảo vệ diện tích rừng của Vườn quốc gia trong khu vực thi công công trình thủy lợi, tổ chức kiểm kê xác định giá trị diện tích rừng phải chặt hạ và thiết kế giám sát, quản lý khai thác theo đúng quy chế khai thác gỗ và lâm sản hiện hành. 3. Sau khi hoàn thành việc thi công xây dựng công trình thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư san lấp phục hồi lại mặt bằng và trồng cây phục hồi lại nguyên trạng rừng trên diện tích đã đào đất đá dùng đắp đập và phục vụ thi công công trình nêu trên, để bảo đảm chức năng phòng hộ, bảo vệ cảnh quan môi trường của Vườn quốc gia./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Hoàng Trung Hải Các Vụ: ĐP, KTTH, NC, TTBC, Website CP; - Lưu: VT, NN (3), 17
Đồng bộ tài khoản