intTypePromotion=1

Công văn 100/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
113
lượt xem
20
download

Công văn 100/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 100/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 100/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 100 /BXD-HĐXD -------------------- V/v: Hướng dẫn về đảm bảo cạnh tranh Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 trong đấu thầu xây dựng. Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam Phúc đáp văn bản số 179/TCTHK-PCTT ngày 03/6/2009 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đề nghị cho ý kiến hướng dẫn về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ là hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Do vậy, nếu dự án có sử dụng vốn nhà nước lớn hơn 30% thì việc lựa chọn nhà thầu xây dựng phải tuân theo các quy định của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP. Theo giải trình của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc Tổng công ty chiếm 64,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần và căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 58/2008/NĐ- CP thì trong trường hợp này Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Chủ đầu tư) và Công ty cổ phần (Nhà thầu tham gia đấu thầu) được coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu. Theo đó, Công ty cổ phần được phép tham gia đấu thầu gói thầu xây dựng do Tổng công ty làm Chủ đầu tư. Đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam nghiên cứu, áp dụng thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 04). VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đã ký Hoàng Thọ Vinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2