intTypePromotion=1

Công văn 101/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
142
lượt xem
3
download

Công văn 101/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 101/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện lực Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 101/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/BXD-HĐXD ------------------------ V/v: trả lời Công ty Cổ phần Tư vấn Xây Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009. dựng Điện lực Hà Nội. Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 98/HAPEC-TH ngày 08/6/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội (HAPEC). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ thì nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho đến trước ngày 01/4/2009. Tuy nhiên, ngày 09/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tạm hoãn thực hiện quy định tại điểm a, d Khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu. Do vậy, trong khi chưa có quy định mới thì vẫn thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ cho đến khi có quy định mới. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội (HAPEC) nghiên cứu, thực hiện theo quy định. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04). Đã ký Trần Ngọc Thiện
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2