intTypePromotion=1

Công văn 1014/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
6
download

Công văn 1014/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1014/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1014/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 1014 /BXD – KTXD -------------------- V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Kính gửi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trả lời Văn bản số 1544/BVHTTDL- KHTC ngày 18/5/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Những vật liệu khác ngoài 13 loại vật liệu được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT- BXD là những loại vật liệu trong dự toán chi phí xây dựng và dự toán chi phí lắp đặt công trình như sơn các loại, dung dịch chống mối, cát thạch anh…(trong Văn bản số 1544/BVHTTDL- KHTC); Riêng đối với những hợp đồng nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho những khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá (tăng hoặc giảm) ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu; Phương pháp điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại mục 3 và phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD, mục 4 của Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng. Căn cứ ý kiến nêu trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Viện KTXD, Vụ KTXD, M5. Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2