intTypePromotion=1

Công văn 1032/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
111
lượt xem
16
download

Công văn 1032/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1032/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung chi phí tư vấn quản lý dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1032/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 1032/BXD-KTXD ------------------------ V/v: Hướng dẫn nội dung chi phí tư vấn Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2009 quản lý dự án Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276/KQTT ngày 18/5/2009 của Công ty cổ phần tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội đề nghị làm rõ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Chi phí quản lý dự án xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. Nội dung các công việc quản lý dự án như chi tiết tại điểm 2.1 mục 2 của Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP. Như vậy, chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp và thiết bị không thuộc chi phí quản lý dự án xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP. Căn cứ ý kiến trên, căn cứ nội dung hợp đồng, Công ty cổ phần tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu : VP, Vụ KTXD(Th8). (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2