intTypePromotion=1

Công văn 1045/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
17
download

Công văn 1045/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1045/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định dự toán bổ sung do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1045/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1045/BXD-KTXD ---------------------- V/v: Hướng dẫn xác định dự toán bổ sung do Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2009 biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 216/SXD-QLXD ngày 07/5/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn xác định dự toán do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Khi ký hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, Nhà thầu đã phải tính trước mọi rủi ro và phải chấp nhận những biến động giá trong quá trình thực hiện hợp đồng. Vì vậy, việc cho phép điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD chỉ là sự hỗ trợ, giải quyết một phần khó khăn cho Nhà thầu do giá vật liệu xây dựng tăng đột biến ngoài khả năng kiểm soát mà thôi. Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh An Giang hướng dẫn các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu : VP,VKT,Vụ KTXD(Th8). Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2