Công văn 1054/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 1054/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1054/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1054/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1054/BXD-VLXD V/v: Ngừng đăng ký đầu tư các Hà nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008 dự án xi măng Kính Uỷ ban Nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, gửi: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hoà Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái, Thành phố Hải Phòng Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/2005/QĐ- TTg ngày 16/5/2005. Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ xi măng, trên cơ sở xem xét tiềm năng phát triển của từng khu vực, trong 3 năm qua Bộ Xây dựng đã xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung thêm vào quy hoạch 15 dự án xi măng với tổng công suất 26,2 triệu tấn, đồng thời Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản thoả thuận chủ trương đầu tư 20 dự án xi măng nhóm B và chuyển đổi công nghệ lò đứng sang lò quay với tổng công suất 13,89 triệu tấn. Hiện nay, theo tiến độ triển khai đầu tư các dự án xi măng, năm 2008 sẽ đưa vào sản xuất 11 dự án với tổng công suất 12,28 triệu tấn; Năm 2009 sẽ hoàn thành và đưa vào sản xuất 17 dự án với tổng công suất 19,43 triệu tấn; Năm 2010 sẽ hoàn thành và đưa vào sản xuất 18 dự án với tổng công suất 13,96 triệu tấn. Trên cơ sở cân đối cung cầu chung của cả nước năm 2009 khả năng sản xuất trong nước sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, không phải nhập khẩu clinker; Năm 2010 nguồn cung trong nước sẽ cao hơn nhu cầu 4,7 triệu tấn, năm 2011 là 16,7 triệu tấn, năm 1012 là 28,5 triệu tấn, năm 2013 là 28 triệu tấn, năm 2014 là 24 triệu tấn và năm 2015 là 17,6 triệu tấn. Trước tình hình đầu tư như hiện nay, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đang tiến hành rà soát lại Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng để trình Thủ tướng Chính phủ cho ngừng hoặc giãn tiến độ đầu tư một số dự án đang gặp khó khăn về thu xếp tài chính, giải phóng mặt bằng...Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh không đăng ký đầu tư thêm các dự án xi măng trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, nhằm phát huy hết công suất thiết kế các dự án xi măng đang triển khai đầu tư và nâng cao tính hiệu quả./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); (đã ký) - Ngân hàng Nhà nước VN; Nguyễn Trần Nam - Lưu VP, VLXD.
Đồng bộ tài khoản