intTypePromotion=1

Công văn 1063/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
3
download

Công văn 1063/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1063/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1063/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1063/BXD-HTKT -------------------- V/v: Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng Khu liên Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2009 hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Kính gửi: UBND thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 304/UBND-ĐTMT-M ngày 23/5/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị Bộ xem xét chọn Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam làm chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 6/10/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng: “Chủ trì lựa chọn chủ đầu tư các dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh và chỉ đạo thực hiện”. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị chủ đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh: - Báo cáo tình hình thực hiện Dự án xử lý chất thải rắn Đa Phước do Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam làm chủ đầu tư và so sánh với các nội dung đã ký kết trong hợp đồng thực hiện giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị chủ đầu tư. - Chỉ đạo Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam gửi: + Hồ sơ năng lực của nhà đầu tư. + Quá trình lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, hồ sơ dự án cùng các văn bản liên quan về Bộ Xây dựng./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HTKT. (Đã ký) Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2