intTypePromotion=1

Công văn 1074/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
2
download

Công văn 1074/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1074/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu đơn vị tham gia thi công ký túc xá sinh viên tại tỉnh Thái Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1074/BXD-VP của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 1074/BXD-VP --------------------- V/v: Giới thiệu đơn vị tham gia thi công Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009 ký túc xá sinh viên tại Tỉnh Thái Nguyên Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. - Sở xây dựng tỉnh Thái Nguyên Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và một số địa phương trọng điểm có nhu cầu cao về nhà ở sinh viên xây dựng kế hoạch và hoàn tất các thủ tục để khởi công xây dựng nhằm tạo bước đột phá ngay trong năm 2009. Thái Nguyên là một địa phương có nhiều trường đại học và cao đẳng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Bắc và chủ yếu là cho con em các dân tộc ít người. Với chức năng đó Thái nguyên đã là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định nêu trên của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như đã được Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ để rà soát thực tế các nhu cầu của hệ thống các trường, cân đối một số dự án có đủ điều kiện và khả năng khởi công sớm trong tháng 6 và Quý III năm 2009 để trình Chính phủ phê duyệt. Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng được thành lập từ năm 1958 đến nay với hơn 50 năm kinh nghiệm và là nhà thầu có uy tín, đã tham gia thi công và hoàn thành nhiều công trình bao gồm các lĩnh vực như dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, bưu điện, kỹ thuật, hạ tầng, điện, nước, tư vấn xây dựng... trên khắp cả nước, được các chủ đầu tư đánh giá cao về tiến độ và chất lượng. Bộ xây dựng giới thiệu Tổng công ty xây dựng Hà Nội với UBND tỉnh Thái Nguyên để có thể được chỉ định nhận thầu thi công xây dựng và có thể đáp ứng các điều kiện để tổ chức lễ khởi công nếu đáp ứng các yêu cầu của UBND Tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Tổng công ty xây dựng Hà Nội; Lưu VP. Nguyễn Trần Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2