Công văn 110/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Công văn 110/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 110/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 110/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- --------------- Số: 110/BXD-KHCN Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009 V/v: Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 487/TTr-ĐLDK ngày 06/03/2009 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xin chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch. Căn cứ điều 3, điều 4 và điều 6 của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài (Tiêu chuẩn tính toán thiết kế cọc xi măng cát - Tiêu chuẩn Nhật Bản) nêu trong hồ sơ do chủ đầu tư áp dụng cho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam vận dụng đúng quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đã được Bộ Xây dựng ban hành. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG -Như trên VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN &MT -Lưu VP; Vụ KHCN&MT. Nguyễn Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản