intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Công văn 112/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
7
download

Công văn 112/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 112/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Confluence Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 112/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

 1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 112 /BXD – HĐXD ------------------- V/v: Bổ sung mục tiêu hoạt động của Công Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009 ty TNHH Confluence Việt Nam. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4079/SKHĐT-ĐT ngày 17/7/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Confluence Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Ngày 05/11/2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 462/BXD-HĐXD góp ý về hồ sơ dự án thành lập Công ty TNHH Confluence Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng; dịch vụ quản lý dự án xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng, trong đó có góp ý về nội dung cung cấp hoạt động dịch vụ xây dựng mà Quý Sở đề nghị tại văn bản nêu trên. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh căn cứ văn bản số 462/BXD-HĐXD ngày 05/11/2008 của Bộ Xây dựng để xem xét các ngành nghề đăng ký đầu tư của nhà đầu tư. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu với các quy định để xem xét theo thẩm quyền./. Nơi nhận: TL.BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY - Lưu VP, HĐXD (VQT 3). DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đã ký Hoàng Thọ Vinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản