intTypePromotion=1

Công văn 113/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
2
download

Công văn 113/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 113/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc đăng ký danh mục đầu tư ký túc xá sinh viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 113/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 113/BXD-KHTC -------------------- V/v đăng ký danh mục đầu tư ký túc xá Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009 sinh viên. Kính gửi: - Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng, - Các Trường đào tạo thuộc các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng. Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng yêu cầu các Trường khẩn trương thực hiện một số việc sau: 1. Ngoài việc đăng ký với Uỷ ban nhân dân địa phương theo quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; các Trường lập danh mục đăng ký đầu tư ký túc xá gửi về Bộ Xây dựng. Danh mục đăng ký cần nêu rõ số lượng, quy mô nhà ký túc xá cần đầu tư giai đoạn 2010 đến 2015 và các năm tiếp theo, khả năng đáp ứng về chỗ ở cho sinh viên sau khi hoàn thành, dự kiến tổng vốn đầu tư (có thể chia thành các giai đoạn), khả năng đối ứng của Trường... 2. Việc đăng ký danh mục đầu tư ký túc xá của các Trường phải hoàn thành và gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản) trước ngày 15/6/2009. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c); - Vụ TCCB, Cục QLN&TTBĐS; - Lưu: VP, KHTC. Bùi Đức Hưng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2