intTypePromotion=1

Công văn 1134/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
5
download

Công văn 1134/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1134/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1134/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1134/BXD-HĐXD --------------------- V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 số 12/2009/NĐ-CP Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 794/SKHĐT ngày 14/05/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận xin ý kiến về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng, “Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình là dự án đầu tư xây dựng công trình rút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định”. Như vậy, đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp tỉnh thì theo khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án (bao gồm cả Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. 2. Đối với trường hợp dự án hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện thì việc giao cho Phòng chuyên môn nào làm đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4) (Đã ký) Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2