intTypePromotion=1

Công văn 1143/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
92
lượt xem
5
download

Công văn 1143/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1143/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1143/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1143/BXD-KTXD --------------------------- V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 930/TCT-KTTT ngày 02/6/2009 của Tổng Công ty xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với những gói thầu đã và đang thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo hướng dẫn tại văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư này, thì “Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng”. Như vậy, đối với gói thầu số 9 – Dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bút Sơn và gói thầu số 16 – Dự án dây chuyền mới Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Chủ đầu tư đã tạm ứng tiền cho các đơn vị thi công để mua thép như văn bản số 930/TCT-KTTT đã nêu, thì không cần điều chỉnh giá cho khối lượng thép đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký. Căn cứ ý kiến trên, Tổng Công ty xây dựng Hà Nội trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu : VP,VKT,Vụ KTXD(Th8). Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2