intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1145/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

114
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1145/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc đề nghị giải thích thêm điều kiện lập dự án và lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1145/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1145/BXD-KTQH ---------------------- V/v: đề nghị giải thích thêm điều kiện lập dự Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 án và lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Trả lời Công văn số 1039/UBND-VP ngày 19/5/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc đề nghị giải thích thêm điều kiện lập dự án và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì quy hoạch chi tiết là cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư xây dựng. Trong quá trình lập dự án và lập quy hoạch chi tiết 1/500, không bắt buộc chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất hợp pháp để làm cơ sở xem xét, thẩm định phê duyệt. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nghiên cứu tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu : Lưu VP, Vụ KTQH. Cao Lại Quang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2