intTypePromotion=1

Công văn 1156/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 1156/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1156/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1156/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1156/BXD-KTXD ------------------------ V/v: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 công trình Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 412/KH-CMB ngày 26/5/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007, được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình thì chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định cho từng công trình (bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của từng công trình) phù hợp với phân loại, phân cấp công trình theo qui định. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KTXD, S(8). (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2