intTypePromotion=1

Công văn 1157/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
139
lượt xem
30
download

Công văn 1157/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1157/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh đơn giá công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1157/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 1157/BXD-KTXD -------------------- V/v: Điều chỉnh đơn giá công tác kiểm định, Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng Kính gửi: Khu quản lý giao thông đô thị số 1 Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 08/CV-CLTĐ ngày 6/5/2009 của Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh đơn giá công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Các công tác kiểm định chất lượng công trình qui định tại Quyết định số 80BXD/VKT ngày 19/2/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã qui định tại các tập Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; Định mức dự toán xây dựng công trình (phần khảo sát); Vì vậy Bộ Xây dựng không hướng dẫn điều chỉnh dự toán do thay đổi mức lương tối thiểu thực hiện theo Đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng kèm theo Quyết định số 80BXD/VKT. Đối với các công tác kiểm định, thí nghiệm chưa được Bộ Xây dựng công bố, chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức theo qui định hiện hành để áp dụng. Khu quản lý giao thông đô thị số 1 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Sở GTVT TP HCM; (Đã ký) - Lưu VP, VKT, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2