intTypePromotion=1

Công văn 1168/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
121
lượt xem
3
download

Công văn 1168/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1168/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao tháng Bảy Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1168/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1168 /BXD-HĐXD -------------------- V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 TNHH Sao tháng Bẩy Việt Nam. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2504/SKHĐT-ĐT ngày 14/5/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Sao tháng Bẩy Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Công ty TNHH Sao tháng Bẩy Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày 12/3/2007 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411023000037; Giấy chứng nhận chuyển đổi loại hình doanh nghiệp số 411043000881 ngày 24/10/2008 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; thi công lắp đặt thiết bị an toàn, hệ thống điện, cấp thoát nước. Đến nay, doanh nghiệp đăng ký bổ sung mục tiêu thi công xây dựng công trình đường bộ; đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản. 2. Lưu ý: nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư bổ sung, khi đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp của một dự án cụ thể, Công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về bất động sản. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên, THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD (VQT 3). Đã ký Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2