intTypePromotion=1

Công văn 1174/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
2
download

Công văn 1174/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1174/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc xây dựng đường tạm để bảo vệ đất, chống lấn chiếm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1174/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 1174/BXD-KHTC -------------------- V/v xây dựng đường tạm để bảo vệ đất, Hà Nội, ngày 18tháng 6 năm 2009 chống lấn chiếm Kính gửi: Ban quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 53/BQLDA-KT ngày 08/5/2009 của Ban quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc về việc xây dựng đường tạm để bảo vệ đất, chống lấn chiếm phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chủ trương xây dựng đường tạm để bảo vệ đất, chống lấn chiếm phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc đã được Bộ Xây dựng đồng ý tại văn bản số 68/TB-BXD ngày 18/03/2009. Tuy nhiên đến thời điểm này tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ khu đất dự án chưa được xác định. Do đó trước mắt Bộ Xây dựng uỷ quyền cho Ban quản lý dự án xem xét lập, phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục đường tạm để bảo vệ đất, chống lấn chiếm trong phạm vi đất đã được giải phóng mặt bằng (cụ thể là mốc R11 đến mốc R38 như báo cáo của Ban quản lý dự án), đồng thời lập kế hoạch thực hiện trình Bộ xem xét, quyết định. Việc triển khai các đoạn tiếp theo của đường tạm sẽ căn cứ vào tiến độ giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc giải phóng được đến đâu sẽ tiến hành làm tiếp đến đó. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, KHTC. A(3) Đã ký Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2