intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1175/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

110
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1175/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành Công nghệ cao - Trường Cao đảng nghề Lilama2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1175/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1175/BXD-KHTC ------------------ V/v chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 hành Công nghệ cao- Trường Cao đẳng nghề Lilama2 Kính gửi: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Bộ Xây dựng nhận được công văn số 403/TCT ngày 25/03/2009 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành công nghệ cao của Trường Cao đẳng nghề Lilama2. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành công nghệ cao của Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam như đề xuất của Tổng công ty tại văn bản nói trên. 2. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Trường Cao đẳng nghề Lilama2 khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình Bộ xem xét, quyết định trong tháng 8/2009. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để báo cáo); Đã ký - Trường CĐ nghề Lilama2; - Lưu: VP, KHTC A(4). Cao Lại Quang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2