intTypePromotion=1

Công văn 1180/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Công văn 1180/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1180/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí tư vấn khi điều chỉnh dự toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1180/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 1180 /BXD-KTXD ------------------ V/v: Chi phí tư vấn khi điều chỉnh dự Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 toán. Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 56/2009/VINACICO ngày 20/5/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam về chi phí tư vấn khi điều chỉnh dự toán. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 để chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn tham khảo xác định chi phí tư vấn. Đối với các công tác tư vấn đã ký kết hợp đồng, việc thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp nhà thầu tư vấn đã thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết trong hợp đồng, do yếu tố khách quan (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) phải điều chỉnh lại dự toán xây dựng công trình, thì nhà thầu tư vấn lập dự toán chi phí cho công việc phát sinh này, làm căn cứ thương thảo với chủ đầu tư để bổ sung giá hợp đồng. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2