Công văn 1180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 1180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1180/TCHQ-KTTT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2005/QĐ-BTC NGÀY 10/8/2005 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Hải quan địa phương và ý kiến của một số doanh nghiệp về vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1- Các doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép sản xuất, lắp ráp ô tô hay doanh nghiệp kinh doanh thương mại, nhập khẩu sử dụng cho mục đích sản xuất, lắp ráp hay thay thế, sửa chữa kinh doanh, nếu thực hiện nhập khẩu các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô đã được quy định tại Danh mục I và Danh mục II ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC nêu trên, đều được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô quy định tại Danh mục I và Danh mục II ban hành kèm theo Quyết định này. 2- Mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Danh mục I và Danh mục II ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC, được áp dụng thống nhất cho các linh kiện, phụ tùng, mặt hàng quy định tại Danh mục I và Danh mục II, không phân biệt sử dụng cho ô tô hay mặt hàng khác. Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. KT. Tổng cục trưởng Phó tổng cục trưởng Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản