Công văn 12023/BTC-VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thinh Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Công văn 12023/BTC-VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12023/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12023/BTC-VP của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12023/BTC-VP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2006/QĐ-BTC NGÀY 28/7/2006 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày 28/7/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo nên có sai sót, Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau: Đã in Đính chính Mã hàng Mô tả Thuế Mã hàng Mô tả Thuế hàng hoá suất hàng hoá suất 2934 9 30 00 - - - Axit 5 2934 99 30 00 - - - Axit 0 9 penicillanic penicillanic 6 - Amino 6 - Amino Bộ Tài chính xin chân thành cáo lỗi./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (đã ký) Đinh Văn Nhã
Đồng bộ tài khoản