Công văn 1218/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 1218/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1218/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc nhập xe ô tô của Đại Sứ quán Hà Lan và Lúc-xăm-bua vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1218/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 1218/VPCP-QHQT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009 V/v Nhập xe ô tô của ĐSQ Hà Lan và Lúc- xăm-bua vào Việt Nam Kính gửi: - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 4262/BNG-LT ngày 24 tháng 12 năm 2008) về việc nhập xe ô tô của cán bộ Đại sứ quán Hà Lan và Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: Đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao, cho phép nhập khẩu miễn thuế xe ô tô của ông Martinus Beek, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hà Lan, ông Martinus Beek phải tái xuất xe khỏi Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam. Đối với xe của cán bộ Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao lấy ý kiến Bộ Tài chính và Đại sứ quán Lúc-xăm-bua để xem xét. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c); - VPCP: BTCN; Vụ KTTH, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (2).12 Nguyễn Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản