intTypePromotion=1

Công văn 1235/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 1235/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1235/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1235/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1235/BXD-KTXD -------------------- V/v: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 công trình Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 398/SXD-QLDA ngày 12/5/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Hệ số điều chỉnh chi phí thiết kế khi sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành đã được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 15/8/2007 của Bộ Xây dựng (mục 3.3.2.2). 2. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 1751/BXD-VP và sẽ sửa đổi định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; Trong thời gian chưa công bố định mức mới, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng mức qui định chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại văn bản số 1751/BXD-VP. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, VKT, KTXD, S(8). (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2