intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 1251/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

124
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1251/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh mức lương tư vấn giám sát Phụ lục hợp đồng dự án Cầu Thanh Trì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1251/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 1251/BXD-KTXD --------------------- V/v: Điều chỉnh mức lương tư vấn giám sát Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009. Phụ lục hợp đồng dự án Cầu Thanh Trì Kính gửi : Ban Quản lý Dự án Thăng Long Trả lời văn bản số 976/PMUTL-DA1 ngày 26/5/2009 của Ban Quản lý Dự án Thăng Long xin ý kiến hướng dẫn việc điều chỉnh mức lương tư vấn giám sát hợp đồng bổ sung Dự án cầu Thanh Trì, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Việc xem xét để điều chỉnh mức lương tư vấn giám sát của Phụ lục hợp đồng dự án cầu Thanh Trì phải căn cứ vào điều khoản điều chỉnh giá của hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký giữa các bên. Nếu giá cả có biến động lớn so với hợp đồng gốc, để bảo đảm chất lượng, tiến độ của dự án, cần thiết phải điều chỉnh mức lương tư vấn của hợp đồng này cho phù hợp với tình hình trượt giá và mức lương thực tế của thị trường, thì Ban Quản lý Dự án Thăng Long báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét, quyết định. Ban Quản lý Dự án Thăng Long căn cứ ý kiến trên, tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ GTVT; Đã ký - Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6). Trần Văn Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2