Công văn 131/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mine Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
9
download

Công văn 131/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 131/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu từ 01/01/2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 131/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN của Tổng cục Hải quan số 131/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 1 năm 2006 về việc Xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu từ 1/1/2006 Kính gửi: CỤC HẢI QUAN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ Tổng Cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan địa phương phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 146/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 155/2005/QĐ-CP ngày 15/12/2005, Thông tư số 113/2005/TTg-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Để xử lý các vấn đề trên được thống nhất, đúng quy định, Tổng Cục Hải quan đã tổng hợp câu hỏi của các đơn vị và có ý kiến trả lời từng vấn đề (kèm theo), đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ chính sách, thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Tổng Cục để được hướng dẫn cụ thể./. KT. TỔNGCỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Thị Bình An
  2. BẢNG TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ Ý KIẾN TRẢ LỜI CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN (Kèm theo công văn số 131/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 01 năm 2006) STT Nội dung câu hỏi Trả lời 1 Ngày 15/9/2005, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số Trong thời gian chưa có ý kiến khác, Quyết định trên vẫn có 64/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu nộp phí, lệ hiệu lực thi hành. Yêu cầu Cục Hải quan địa phương thực hiện phí. Tuy nhiên, Quyết định này được ban hành trên cơ sở đúng quy định. Nghị định 101/2001/NĐ-CP nay được thay thế bằng Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Vậy Quyết định trên có hiệu lực hay không? 2 Hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán (hàng phi Theo hướng dẫn tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC, thì hàng mậu dịch) nhưng phục vụ cho an ninh quốc phòng, nghiên nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hoá (không phân cứu khoa học, giáo dục đào tạo, có áp dụng thời hạn nộp biệt đối tượng nộp thuế kê khai phục vụ hay không phục vụ cho thuế 30 ngày không? an ninh quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo), phải nộp xong thuế trước khi nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam. 3 Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là quà biếu, quà tặng cho cá Không phải làm thủ tục xét miễn thuế (Thông tư 113/2005/TT- nhân có trị giá 1 triệu đồng trở xuống hoặc có trị giá trên 1 BTC đã quy định rõ). Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục, căn cứ triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000đ, có hồ sơ Hải quan của đối tượng nộp thuế, nếu thuộc đối tượng phải làm thủ tục xét miễn thuế không? thì miễn thuế và ghi vào tờ khai hải quan hàng hoá đã được miễn thuế theo quy định tại điểm 4.2, mục II, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. 4 Thẩm quyền miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn Nếu Thông tư số 113/2005/TT-BTC giao thẩm quyền miễn thuế trong trường hợp Thông tư 113/2005/TT-BTC giao cho thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế là Cục Hải quan, thì Cục Hải quan. cơ quan giải giải quyết là cấp Cục. Tuy nhiên, để phù hợp với tính chất công việc và điều kiện địa lý, Cục Hải quan có thể uỷ quyền cho Chi cục Hải quan giải quyết miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế. Việc uỷ quyền này phải được thực hiện bằng văn bản và chỉ được uỷ quyền một cấp. 5 Trường hợp doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm trong hạn Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm trong hạn,
  3. nhưng do chưa có chứng từ thanh toán (thanh toán sau) dẫn doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thanh khoản. Căn cứ vào số lượng đến không thanh khoản được có được xem xét là nợ thuế nhập khẩu, định mức số lượng sản phẩm xuất khẩu cơ quan quá hạn không? Hải quan đã xác định số thuế nhập khẩu không thu, số thuế nhập khẩu còn phải thu nhưng chưa ra được quyết định không thu do chưa có chứng từ thanh toán (chưa đến thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng), đồng thời doanh nghiệp đã nộp đầy đủ thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu chưa xuất khẩu (nếu có) thì được coi là không có nợ thuế quá hạn và được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC. 6 Trường hợp doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm trong hạn Trường hợp doanh nghiệp nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh từ nhưng còn nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh từ năm 2000 năm 2000, doanh nghiệp thuộc đối tượng được xem xét xoá nợ (đang làm thủ tục xoá nợ) dẫn đến không thanh khoản được thuế theo quy định, cơ quan Hải quan đang làm thủ tục xoá nợ có xem xét là có nợ phạt quá hạn không? và chỉ nợ khoản phạt này thì cho doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế (không coi là nợ thuế quá hạn) theo quy định của Thông tư 113/2005/TT-BTC.
Đồng bộ tài khoản