Công văn 13158/BTC-VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hang Baby | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
4
download

Công văn 13158/BTC-VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13158/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13158/BTC-VP của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13158/BTC-VP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 96/2006/TT-BTC NGÀY 16/10/2006 Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính gửi: phủ; - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 16/10/2006, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2006/TT-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo nên có sai sót tại điểm a.1, khoản 1, mục II, Thông tư số 96/2006/TT-BTC, Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau: Đã in Đính chính Giá trị tài sản Giá trị tài sản Mức thu Mức thu bán được bán được 18.500.000 đồng + 18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị 0,2% của phần giá trị Trên 1.000.000.000 Trên 1.000.000.000 tài sản bán được tài sản bán được đồng đồng vượt quá vượt quá 5.000.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng Bộ Tài chính xin chân thành cáo lỗi./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (đã ký) Đinh Văn Nhã
Đồng bộ tài khoản