intTypePromotion=1

Công văn 1324/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
114
lượt xem
31
download

Công văn 1324/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1324/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí thí nghiệm vật liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1324/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số 1324 /BXD-KTXD ------------------- V/v: Chi phí thí nghiệm vật liệu Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển đô thị dầu khí Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 230/ĐTDKCM ngày 27/5/2009 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị dầu khí về chi phí thí nghiệm vật liệu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Nhà thầu thi công xây dựng phải có hệ thống quản lý chất lượng công trình theo qui định để đảm bảo chất lượng thi công xây dựng. Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu đã được tính trong chi phí trực tiếp khác qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Công ty cổ phần Phát triển đô thị dầu khí căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2