intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 1385/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

86
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1385/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự án thành lập Công ty TNHH tập đoàn đầu tư quốc tế Kinh Hoa - Mỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1385/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1385 /BXD-HĐXD ------------------------ V/v góp ý dự án thành lập Công ty TNHH tập Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 đoàn đầu tư quốc tế Kinh Hoa - Mỹ. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1969/KH&ĐT-ĐTNN ngày 18/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH tập đoàn đầu tư quốc tế Kinh Hoa - Mỹ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư (gồm hai cá nhân quốc tịch Trung Quốc) đăng ký đầu tư thành lập Công ty TNHH tập đoàn đầu tư quốc tế Kinh Hoa - Mỹ để hoạt động “tìm kiếm, giao dịch, và đầu tư kinh doanh các lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam cho phép” là không cụ thể, rõ ràng. Để có cơ sở xem xét lĩnh vực đăng ký có thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hay không có điều kiện, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư đăng ký cụ thể lĩnh vực, ngành nghề xin hoạt động tại Việt nam theo hướng dẫn của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó Bộ Xây dựng mới có thể góp ý cho việc thành lập doanh nghiệp này./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD (VQT 3). Đã ký Bùi Phạm Khánh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2