intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
11
download

Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 17/04/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

 1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 1392 /BXD - KTXD --------------------- V/v: áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2009 Kính gửi : Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Trả lời văn bản số 776/SC5 ngày 25/06/2009 của Công ty c ổ ph ần Xây d ựng s ố 5 v ề vi ệc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của B ộ Xây d ựng, B ộ Xây d ựng có ý ki ến như sau : 1. Chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình đ ược h ướng dẫn t ại ph ụ l ục s ố 06 Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng. 2. Đối với các loại vật liệu mà thông báo giá hoặc công b ố giá không phù h ợp v ới giá th ị trường nơi xây dựng công trình, thì căn cứ vào giá ch ứng t ừ, hoá đ ơn h ợp l ệ phù h ợp v ới m ặt b ằng giá thị trường nơi xây dựng công trình để xác định. 3. Các loại vật liệu như tôn lợp mái, tôn đóng trần, v ỏ t ủ đi ện b ằng s ắt s ơn tĩnh đi ện có nguồn gốc từ thép lá là loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh theo Thông t ư s ố 09/2008/TT-BXD. 4.Phần chi phí bổ sung do điều chỉnh giá vật li ệu xây d ựng đ ược xác đ ịnh b ằng d ự toán chi phí xây dựng bổ sung theo hướng dẫn tại phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Công ty cổ phần Xây dựng số 5 căn cứ hướng dẫn trên để th ực hiện. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KTXD (Nh5). Đã ký Trần Văn Sơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản