Công văn 1416/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Công văn 1416/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1416/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Industrielle Beteiligung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1416/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1416 /BXD-HĐXD ------------------- V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009 TNHH Industrielle Beteiligung. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3383/SKHĐT-ĐT ngày 22/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho hồ sơ bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Industrielle Benteiligung. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Mục tiêu hoạt động đăng ký bổ sung của Công ty TNHH Industrielle Benteiligung (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày 17/10/2007 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000346 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp) về cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ là rất rộng, không cụ thể, không rõ cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho lĩnh vực, chuyên ngành nào. Do vậy, đề nghị Quý Sở yêu cầu nhà đầu tư giải trình rõ phạm vi, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bổ sung, trên cơ sở đó mới có thể xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp. 2. Đối với mục tiêu hoạt động cung cấp các dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn, quy hoạch phát triển ngành do Việt Nam chưa cam kết tại WTO đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3 (hiện diện thương mại), cột ”hạn chế mở cửa thị trường” vì lý do an ninh quốc gia nên phải được Chính phủ Việt Nam cho phép. Do vậy, không xem xét bổ sung các loại hình hoạt động dịch vụ nêu trên cho Công ty TNHH Industrielle Benteiligung. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên, THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD (VQT – 03). Đã ký Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản