Công văn 14300/BTC-VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 14300/BTC-VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14300/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Công văn số 11684/BTC-TCT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14300/BTC-VP của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14300/BTC-VP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CÔNG VĂN SỐ 11684/BTC-TCT Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Do sai sót trong việc đánh máy, Bộ Tài chính đính chính một số nội dung của Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 1. Về công thức xác định chi phí phân bổ cho diện tích đất chuyển quyền tại điểm 1 Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005: Đã in là: Chi phí phân bổ cho Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ x Diện tích đất = DT đất chuyển tầng chuyển quyền quyền Tổng DT đất được giao làm DA Sửa lại là: Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng Diện tích đất Chi phí phân = x bổ cho DT đất đã chuyển Tổng DT đất được giao làm DA (trừ chuyển quyền quyền diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai) 2. Về thời điểm áp dụng nêu tại đoạn cuối điểm 5.4.2 của Công văn 11684/BTC-TCT như sau: Đã in là: “Công văn này được áp dụng để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế từ năm 2005 trở đi. Trong quá trình thực hiện hướng dẫn tại Công văn này, nểu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết”. Sửa lại là: “Trong quá trình thực hiện hướng dẫn tại Công văn này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết”. TL. Bộ trưởng Chánh văn phòng Đinh Văn Nhã
Đồng bộ tài khoản