Công văn 14398/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Huynh Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 14398/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14398/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc uỷ quyền cho cục Thuế in, phát hành một số loại vé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14398/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14398/BTC-TCT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO CỤC THUẾ IN, PHÁT HÀNH MỘT SỐ LOẠI VÉ Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thời gian vừa qua, một số Cục Thuế có công văn đề nghị về việc uỷ quyền in, phát hành một số loại vé; Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Tại điều 6 Chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế quy định: “Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính có thể uỷ quyền cho Cục Thuế tỉnh, thành phố tổ chức in, phát hành một số loại ấn chỉ ...” . Căn cứ quy định nêu trên và để tăng cường công tác quản lý thu thuế sát đúng doanh thu phát sinh, Bộ Tài chính uỷ quyền cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố được in, phát hành vé trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp và vé xem biểu diễn nghệ thuật để phục vụ cho tổ chức, cá nhân không có điều kiện tự in vé theo quy định. Nội dung và mẫu vé do Cục Thuế in, phát hành phải đảm bảo theo quy định tại mục II, phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản