intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 1450/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

182
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1450/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc rà soát quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng công trình tái thiết thị trấn Phiêng Lanh và thị xã Mường Lay phục vụ chương trình di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1450/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1450 /BXD-PTĐT --------------------- V/v: Rà soát quy mô và tổng mức đầu tư xây Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2009 dựng công trình tái thiết thị trấn Phiêng Lanh và thị xã Mường Lay phục vụ chương trình di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La. Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1709/BNN-KTHT ngày 16/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công văn số 1585/UBND-TĐC ngày 8/7/2009 của UBND tỉnh Sơn La và Công văn số 978/UBND-BC ngày 7/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục công tác rà soát điều chỉnh quy mô các công trình, xác định tổng mức đầu tư xây dựng tái thiết thị trấn Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La và thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên phục vụ chương trình di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về quy mô và quy hoạch các công trình xây dựng. Các công trình phục vụ công tác di dân tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La có sự điều chỉnh quy hoạch và vượt tổng mức đầu tư, cụ thể như sau: + Thị trấn Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La có 19 công trình. + Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên có 21 công trình. Về vấn đề này, UBND hai tỉnh Sơn La và Điện Biên đã có giải trình tại văn bản số 1168/UBND-TĐC ngày 26/5/2009 của UBND tỉnh Sơn La và văn bản số 53/BC-UBND ngày 26/5/2009 của UBND tỉnh Điện Biên). 2. Về bố trí các hạng mục công trình theo thứ tự ưu tiên đầu tư. 2.1. Xây dựng tái thiết thị trấn Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La. UBND tỉnh Sơn La đề xuất 73 công trình đầu tư xây dựng cho các giai đoạn đến năm 2012. - Tổng mức đầu tư đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.497.279,5 triệu đồng (đã bao gồm 10% chi phí dự phòng phát sinh, trượt giá trong quá trình triển khai thực hiện đến năm 2012). - Nguồn vốn đầu tư: Vốn tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La (theo đề xuất của UBND tỉnh Sơn La). - Phân kỳ và ưu tiên đầu tư như sau: + Năm 2009: 757.918,4 triệu đồng. + Năm 2010: 458.725,5 triệu đồng. + Năm 2011: 181.365,6 triệu đồng. + Năm 2012: 72.270,0 triệu đồng. 2.2. Xây dựng tái thiết thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh Điện Biên đề xuất 146 công trình đầu tư xây dựng tái thiết thị xã Mường Lay cho các giai đoạn đến năm 2012. - Tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 3.762.955 triệu đồng (đã bao gồm chi phí dự phòng phát sinh, trượt giá trong quá trình triển khai thực hiện đến năm 2012). - Nguồn vốn đầu tư: Vốn tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, vốn đầu tư của các Bộ ngành và các nguồn vốn khác.
  2. - Phân kỳ và ưu tiên đầu tư như sau: + Thực hiện theo văn bản số 1730/TTg-KTN ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án cấp bách được chỉ định thầu phục vụ tái định cư thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên; Văn bản số 1581/BXD-HĐXD ngày 6/8/2008 của Bộ Xây dựng về việc thống nhất các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2008-2010 phục vụ di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên. + Các công trình thiết yếu trước mắt cần phải đầu tư là toàn bộ các công trình phân kỳ trong giai đoạn đến năm 2010 với mức vốn đầu tư là: 3.341.522 triệu đồng. + Các công trình chưa thiết yếu cần phải đầu tư là các công trình phân kỳ trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2012 với mức vốn đầu tư là: 421.433 triệu đồng. Trên đây là nội dung rà soát về điều chỉnh quy mô, tổng mức vốn đầu tư xây dựng thị trấn Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La và thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên phục vụ chương trình di dân tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); Đã ký - VP. Chính phủ (để b/c); - UBND tỉnh Sơn La; Điện Biên; - Sở: XD, KHĐT Sơn La, Điện Biên; - Vụ HĐXD; KTQH; - Lưu: VP, Cục PTĐT (03). Bùi Phạm Khánh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2