Công văn 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 9058/SXD-TT ngày 22/12/2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ---------------------- Số: 15/BXD-QLN Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009 V/v: Trả lời CV số 9058/SXD-TT ngày 22/12/2008 của Sở Xây dựng thành phố HCM Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9058/SXD-TT ngày 22/12/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc giải quyết đối với căn nhà số 468/26/9B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Về ý kiến giải quyết đối với căn nhà số 468/26/9B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04/01/2008 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 03/BXD-QLN trả lời đề nghị áp dụng Điều 5 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để giải quyết. 2. Căn cứ vào nội dung công văn số 9892/SXD-TT ngày 05/12/2007 thì căn nhà nêu trên đã có văn bản quản lý nhưng đến nay Nhà nước vẫn chưa thực hiện quản lý, chưa bố trí sử dụng căn nhà này, người đang trực tiếp sử dụng là ông Nguyễn Văn Hoà đã có giấy tờ uỷ quyền tặng cho hợp pháp căn nhà này. Do đó, căn nhà nêu trên thuộc diện giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố báo cáo UBND thành phố giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG - Lưu: VP, QLN. BẤT ĐỘNG SẢN Nguyễn Mạnh Hà
Đồng bộ tài khoản