intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Công văn 1506/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
103
lượt xem
2
download

Công văn 1506/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1506/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng số 01-Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1506/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

 1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1506 /BXD-KTXD -------------------- V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng số 01-Dự án Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009 cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4772/VPCP-KTN ngày 14/7/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 1 - Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4626/BGTVT- CQLXD ngày 8/7/2009. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc điều chỉnh giá hợp đồng số 01-Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 206/BXD-KTXD ngày 13/12/2006; văn bản số 284/BXD-KTXD ngày 21/2/2008; văn bản số 1370/BXD-KTXD ngày 11/7/2008 và văn bản số 1122/BXD-KTXD ngày 15/6/2009. Sau khi nghiên cứu văn bản số 4626/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng thống nhất việc điều chỉnh giá hợp đồng số 01 nêu trên thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên (sử dụng công thức điều chỉnh giá, chỉ số giá gốc, chỉ số giá hiện hành dùng để điều chỉnh theo qui định tại hợp đồng). Riêng đối với khối lượng vật liệu thép xây dựng chịu sự ảnh hưởng của biến động giá thép năm 2004, thì được phép sử dụng chỉ số giá riêng của thép để áp dụng công thức điều chỉnh giá đã qui định trong hợp đồng. Trường hợp áp dụng chỉ số giá riêng của thép thì không được tính bổ sung trượt giá thép theo qui định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến; Đồng thời không tính vật liệu thép trong chỉ số giá vật liệu chung dùng để điều chỉnh giá hợp đồng số 01 - Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT; Đã ký Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản