Công văn 1528/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Công văn 1528/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1528/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai đầu tư cơ sở 14 Kỳ Đồng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1528/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1528/BXD-KHTC --------------------- V/v: triển khai đầu tư cơ sở 14 Kỳ Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009 Đồng, Quận 3, TpHCM Kính gửi: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Bộ Xây dựng nhận được công văn số 201/CV-HVCBXD ngày 25/6/2009 của Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị về việc báo cáo triển khai đầu tư cơ sở 14 Kỳ Đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Giao Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị làm Chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở 14 Kỳ Đồng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh”. 2. Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị- chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án. Giao Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở 14 Kỳ Đồng, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng Bộ XD (để b/c); Đã ký - Vụ TCCB; - Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng; - Tổng công ty XD số 1; - Lưu: VP, KHTC. A(7) Cao Lại Quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản