Công văn 1538/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 1538/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1538/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc cử cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội xác định vị trí xây dựng nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1538/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1538 /BXD-QLN --------------------- V/v: Cử cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009 Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội xác định vị trí xây dựng nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại Hà Nội Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6627/UBND-XD ngày 15/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc giới thiệu địa điểm xây dựng nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại Hà Nội, trong đó UBND thành phố Hà Nội đề xuất giới thiệu địa điểm xây dựng nhà ở công vụ này tại các vị trí đã được giải phóng mặt bằng: trong khu đô thị Ciputra, đô thị Nam Trung Yên và khu đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) liên hệ làm việc trực tiếp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội để xác định vị trí, ranh giới cụ thể các khu đất nêu trên, đồng thời tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với tính chất nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo quy định hiện hành. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tạo điều kiện, phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, VNCC để có thể tiến hành ngay nội dung các công việc trên./. (Điện thoại liên hệ: 39746478 hoặc 0912265270; Fax: 38215208) Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để báo cáo); Đã ký - Văn phòng Chính phủ; - Đ/c PCT TT UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình; - VP UBND TP Hà Nội; - Cục QLN và TTBĐS; - VNCC; Nguyễn Trần Nam - Các Sở: Xây dựng Hà Nội, TN&MT Hà Nội; - Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; - Lưu: VT, QLN (2b).
Đồng bộ tài khoản