intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 154/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

108
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 154/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc liên quan đến C/O

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 154/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- -------------------- Số: 154/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009 V/v vướng mắc liên quan đến C/O Kính gửi: Công ty TNHH TMDV Trang Hoàng Ngân (3A Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) Trả lời công văn số 01/THN-2008 ngày 25/12/2008 của công ty Trang Hoàng Ngân về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ C/O mẫu D, số tham chiếu 11259/JKT/06/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định, tại cột ô số 8 trên C/O: trường hợp tiêu chí xuất xứ thể hiện hàm lượng giá trị khu vực, phải ghi rõ tỉ lệ phần trăm của hàm lượng giá trị ASEAN, ví dụ 40% (quy định tại mục 3, mặt sau bản C/O). Theo đó, C/O số tham chiếu 11259/JKT/06/2008 tại ô số 8 chỉ ghi dòng chữ Asean content mà không thể hiện cụ thể phần trăm hàm lượng trị giá ASEAN là không hợp lệ. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng để được hướng dẫn và xử lý cụ thể./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ PHÓ VỤ TRƯỞNG Âu Anh Tuấn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2