intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 1591/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

100
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1591/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân xây lắp các công trình môi trường mỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1591/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1591 /BXD-KTXD -------------------- V/v: Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009 công nhân xây lắp các công trình môi trường mỏ. Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3548/TTr-TKV ngày 24/6/2009 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân xây lắp các công trình môi trường mỏ. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì giá nhân công xây dựng được xác định theo thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, theo từng ngành nghề được sử dụng. Giá nhân công xây dựng được tính toán căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố; khả năng nguồn vốn, khả năng chi trả của chủ đầu tư và các yêu cầu khác. Về các khoản phụ cấp (phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất...), chế độ ăn ca thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Bộ LĐ-TB&XH; Đã ký Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2