Công văn 1632/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Miss Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Công văn 1632/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1632/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1632/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1632/BTC-TCT NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2006 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến đề nghị hướng d ẫn v ề khoản thu nhập không thường xuyên chịu thuế. Về vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 c ủa Chính ph ủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đ ối v ới người có thu nh ập cao trong đó đã hướng dẫn khoản thu nhập không thường xuyên ch ịu thu ế bao g ồm trúng thưởng xổ số dưới các hình thức, kể cả trúng thưởng khuyến m ại. Đ ể c ụ thể hoá hướng dẫn về thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 27 TC/TCT ngày 04/01/2005. Theo đó, các khoản thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại công văn số 27 TC/TCT ngày 04/01/2005 nêu trên được áp dụng kể từ khi Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 có hi ệu lực thi hành (ngày 12/9/2004). Các khoản thu nhập không thường xuyên do mua hàng đ ược t ặng th ưởng khuyến mại như quy định tại điểm 2.2.6 điểm 2 mục I Thông tư số 05/2002/TT- BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính nếu phát sinh trước thời điểm Thông t ư số 81//2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 có hiệu lực thi hành mà đã khấu trừ thì không quyết toán lại, trường hợp chưa khấu trừ thì không thực hiện truy thu. Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nguyễn Thị Cúc
Đồng bộ tài khoản