Công văn 1697/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
8
download

Công văn 1697/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1697/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp, trợ cấp do bảo hiểm xã hội chi trả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1697/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ---------------------- Số: 1697/TCT-TNCN Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 V/v: Thuế TNCN đối với phụ cấp, trợ cấp do BHXH chi trả Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai Trả lời công văn số 769/CT-TTHT ngày 20/3/2009 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc "phụ cấp do BHXH chi trả"; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại tiết 2.2.4, khoản 2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm: "2.2.4. Các khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động: a) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. b) Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi. c) Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động. d) Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng. đ) Các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp. e) Các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội trả." Theo hướng dẫn nêu trên thì tất cả các khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ Bảo hiểm xã hội đều được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản