Công văn 1746/BCT-XNK của Bộ Công Thương

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Công văn 1746/BCT-XNK của Bộ Công Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1746/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc điều hành xuất khẩu gạo năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1746/BCT-XNK của Bộ Công Thương

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1746/BCT-XNK V/v Điều hành xuất khẩu gạo Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008 năm 2008 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Bộ Tài Chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tổng cục Hải quan; - Hiệp hội Lương thực Việt Nam Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 266/TTg-KTTH ngày 21/2/2008 về điều hành xuất khẩu gạo năm 2008; Căn cứ kết luận của Tổ trưởng Tổ Công tác Điều hành xuất khẩu gạo của Chính Phủ (được thành lập theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7583/VPCP- KTTH ngày 28/12/2006) tại cuộc họp ngày 05/03/2008; Bộ Công Thương hướng dẫn những nội dung cơ bản để thực hiện việc xuất khẩu gạo năm 2008 cụ thể như sau: 1. Số lượng xuất khẩu gạo năm 2008 ở mức dự kiến từ 4 đến 4,5 triệu tấn gạo các loại. Mức xuất khẩu nêu trên sẽ được Thủ tướng Chính Phủ xem xét điều chỉnh vào quý III năm 2008 trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kết quả các mùa vụ sản xuất chính trong năm 2008. Với mức dự kiến nêu trên, giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều hành tiến độ xuất khẩu từng quý trong khoảng: - Quý 1 từ 0,7 - 0,8 triệu tấn. - Quý 2 từ 1,3 - 1,5 triệu tấn. - Quý 3 từ 1,3 - 1,4 triệu tấn. - Quý 4 từ 0,7 - 0,8 triệu tấn. 2. Hiệp hội Lương thực Việt Nam: 2.1 Căn cứ vào tiến độ xuát khẩu định hướng nêu trên để điều tiết tiến độ xuất khẩu và thu mua lúa, gạo phù hợp với nguồn lúa gạo hàng hóa nhằm không làm biến động giá thị trường nội địa, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh và tới mục tiêu an ninh lương thực cũng như ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung. 2.2 Tổ chức thực hiện việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo khung giá xuất khẩu do Hiệp hội công bố.
  2. 2.3 Phân công việc giao dịch, dự thầu, ký kết giao hàng theo các hợp đồng tập trung để thực hiện trên cơ sở đồng thuận giữa các thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam. khi cần thiết, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tham khảo ý kiến Bộ Công thương, Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo liên Bộ để quyết định cụ thể. 3. Để thực hiện hiệu quả những nội dung nêu tại các mục tiêu trên, Hiệp hội ban hành Quy chế đăng ký và thực hiện hợp đồng, trong đó quy định chế tài đảm bảo thực hiện trên cơ sở minh bạch, công khai, phù hợp với những nội dung cơ bản đã được quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và phù hợp với nội dung các cam kết quốc tế khác liên quan. 4. Hiệp hội Lương thực Việt Nam có báo cáo định kỳ thứ sáu hàng tuần (hoặc đột xuất klhi được yêu cầu) về tình hình đăng ký hợp đồng, kết quả xuất khẩu gạo, tồn kho lúa, gạo hàng hóa dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp hội viên theo mẫu đính kèm tại công văn số 0758/TM/XNK ngày 5/02/2007. Hiệp hội báo cáo Bộ Công Thương và Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo liên Bộ các vướng mắc phát sinh liên quan đến xuất khẩu gạo để có biện pháp xử lý và/ hoặc tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 5. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo xuất trình hợp đồng xuất khẩu có xác nhận "đã đăng ký" của Hiệp hội Lương thực Việt Nam khi làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan hải quan. Mọi thay đổi bổ sung nội dung hợp đồng xuất khẩu (số lượng, thời hạn giao hàng, giá, chất lượng, phương thức thanh toán...) phải được hIệp hội Lương thực Việt Nam xác nhận mới có giá trị pháp lý khi làm thủ tục xuất khẩu. Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan địa phương giải quyết thủ tục Hải quan khi doanh nghiệp xuất khẩu. 6. Trên cơ sở mức gạo dự kiến xuất khẩu trong năm 2008. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối đảm bảo nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ của các vụ sản xuất trong năm. 7. Bộ Tài chính xác định và công bố giá thành sản xuất lúa các vụ trong năm; tổ chức xử lý thông tin giá cả về lúa gạo và cung cấp cho Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo liên Bộ để có cơ sở điều hành và xuất khẩu và/ hoặc bao cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên
Đồng bộ tài khoản