intTypePromotion=1

Công văn 176/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
130
lượt xem
4
download

Công văn 176/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 176/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JG 163-2004 của Trung Quốc cho công trình Bảo tàng Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 176/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ----------------- Số: 176/BXD-KHCN Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009 V/v: Trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JG 163-2004 của Trung Quốc cho công trình Bảo tàng Hà Nội. Kính gửi: -Sở Xây dựng Hà Nội -Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 1135/VC-BTHN ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Sở Xây dựng Hà Nội và Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam xin ý kiến chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn Trung Quốc JG 163-2004: “Đầu nối cốt thép ren thẳng trục lăn” cho dự án Bảo tàng Hà Nội. Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn Trung Quốc JG 163-2004: “Đầu nối cốt thép ren thẳng trục lăn” do chủ đầu tư áp dụng cho dự án Bảo tàng Hà Nội. Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ (tuân thủ các tài liệu viện dẫn trong Tiêu chuẩn JG 163-2004) từ khâu thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình. Bộ Xây dựng thông báo để Sở Xây dựng Hà Nội và oTổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG -Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG -Lưu: VP, Vụ KHCN&MT TS Nguyễn Trung Hoà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2