Công văn 1918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Công văn 1918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đính chính nội dung điểm 2 Công văn số 1661/TCHQ-GSQL

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ------------------- Số: 1918/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009 V/v Đính chính nội dung điểm 2 công văn số 1661/TCHQ-GSQL Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai Ngày 30/3/2009, Tổng cục Hải quan có công văn số 1661/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan Đồng Nai về việc kéo dài thời hạn thanh khoản và quản lý kho CFS. Tại điểm 2 có ghi: “Việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi kho CFS do Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện”, nay xin được đính chính lại như sau: “Việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi kho CFS do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại điểm V, mục 1, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và công văn số 6767/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2008 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho CFS”. KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ Vũ Quang Vinh
Đồng bộ tài khoản