intTypePromotion=1

Công văn 1940/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
7
download

Công văn 1940/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1940/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương giải quyết nguồn nguyên liệu cung ứng cho ngành chế biến hàng gỗ xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1940/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1940/TTg-NN V/v chủ trương giải quyết Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007 nguồn nguyên liệu cung ứng cho ngành chế biến hàng gỗ xuất khẩu Kính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi: - Bộ Công Thương; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Tổng cục Hải quan; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Tháp. Xét đề nghị của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (công văn số 240/HHG-VP ngày 30 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3254/BNN-LN ngày 23 tháng 11 năm 2007); của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (công văn số 2998/UBND-SX ngày 28 tháng 11 năm 2007) về chủ trương giải quyết nguồn nguyên liệu cung ứng cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Đồng ý Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan, tổ chức các chợ đầu mối theo vùng, nhằm thu hút nguồn gỗ nguyên liệu khai thác hợp pháp trong nước và nguồn gỗ nhập khẩu từ nước ngoài; cung cấp gỗ nguyên liệu và lâm sản cho các doanh nghiệp hội viên thuộc Hiệp hội để sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ gia dụng và hàng lâm sản xuất khẩu, như đề nghị của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các công văn nêu trên. 2. Tổ chức hoạt động các chợ đầu mối phải đảm bảo nguyên tắc: kiểm soát, quản lý được các nguồn gỗ nguyên liệu và lâm sản khai thác hợp pháp từ rừng tự nhiên trong nước và nguồn gỗ ngập khẩu từ nước ngoài, ngăn chặn việc lợi dụng đưa gỗ phạm pháp vào chợ để hợp lý hóa trong khâu lưu thông tiêu thụ; đồng thời không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh lẫn nhau khi nhập khẩu gỗ nguyên liệu và xuất khẩu hàng gỗ trên thị trường quốc tế. 3. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam liên hệ với các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Phước và các tỉnh có rừng để tổ chức thu mua hoặc liên kết khai thác tận thu, tận dụng các loại gỗ đổ gãy, chết khô, các loại gỗ cành ngọn, gốc, rễ do khai thác chính thức trước đây còn sót lại trong rừng (trừ các loại gỗ nhóm IA) và trục vớt các loại gỗ cành ngọn, gốc rễ còn chìm lắng trong lòng hồ, sông suối để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu và hàng mộc gia dụng đáp ứng nhu cầu trong nước.
  2. 4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội thực hiện các nội dung nêu trên./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: ĐP, KTTH, NC, TTBC, Website CP; Hoàng Trung Hải - Lưu: VT, QHQT (3).16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2